Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Grenslandpad 363km.

GPS
RouteInformatie

Het Grenslandpad is een lange afstand-wandeling (LAW 11) met een lengte van 363 km tussen Sluis in Zeeland en Thorn in Limburg. De route is in beide richtingen met wit-rode tekens gemarkeerd. In een gids beschreven en zoals de naam al zegt blijft de route steeds in de buurt van de grens met België lopen en steekt deze ook regelmatig over.
De route gaat van Sluis langs de grens, wisselend door Nederland en België, langs akkerland met weidse uitzichten en kreken omzoomd door rietkragen, van Zeeuws-Vlaanderen naar Terneuzen.
Aan de andere zijde van de Westerscheldetunnel in Zuid Beveland gaat de route verder via de bloemrijke populierendijken en deels langs de Westerschelde en dan weer deels langs de Oosterschelde richting Bergen op Zoom. Bij de Brabantse Wal zien we de abrupte scheiding tussen het zeeklei- en het zandgebied. Vanaf Bergen op Zoom voert de route door bossen, over velden, heide en langs beken en vennen. Langs uitgestrekte landgoederen als de "Pannenhoef", "Ooijevaarsnest" en "De Utrecht". Zuid Brabant wordt gekenmerkt door een afwisseling van bosgebieden, landgoederen, beekdalen, natte heidevelden. Kempische langgevelboerderijen, landhuizen en abdijkloosters vertellen hier een eigen verhaal waarna de route uiteindelijk eindigt in het Limburgse Thorn.
Met de komst van de Westerscheldetunnel en het uit de vaart gaan van het veer Kruiningen-Perkpolder is de route sinds begin 2003 drastisch gewijzigd. Maar het vernieuwde Grenslandpad blijft over de hele lengte nog steeds in de buurt van de grillige grenslijn met België. Gelijk met deze aanpassing is het pad doorgetrokken naar Thorn in Limburg.
Ofschoon de grens tussen Nederland en België sinds 1994 alleen nog op papier bestaat zijn in het afwisselende wandellandschap van de grensstreek nog duidelijk de sporen van de grenzen zichtbaar, in de vorm van 388 genummerde gietijzeren grenspalen die er nog altijd staan. Bij de afscheiding van België van de Nederlanden werd in 1843 de nieuwe grens met deze grenspalen bepaald. Langs de route zullen we 21 van deze grenspalen tegenkomen.
Het Grenslandpad is een wandeling voor rustzoekers en in deze grensstreken vindt men veel rust en stilte. Gecombineerd met een afwisselend en aantrekkelijk wandellandschap rond deze zuidgrens is het interessant om te zien waar ooit de scheidslijn tussen Nederland en België liep.