Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Noaberpad: Lubbershook - Barlo 15 km.

GPS

Vanaf Lubbershook blijven we nog steeds de Bocholter Aa volgen tot aan de eerste huizen van Bochtolt.
Daar steken we de rivier over naar de andere oever en vervolgen onze wandeling richting het centrum van de stad.
In het centrum verlaten we deze rivier en lopen over het Marktplein langs het fraaie raadhuis van Bochtolt.
Dit indrukwekkende stadhuis is gebouwd in renaissancestijl in de 17e eeuw. De erkerramen laten de vier deugden van de stad zien: verstand, gerechtigheid, matigheid en moed.
We lopen verder door het voetgangersgebied en verlaten de stad bij het Stadswald, dit bomengebied doorkruisen we en even verder komen we weer in een gebied van open weilanden.
Enige tijd later lopen we de bossen van kasteel "Diepenbrock" binnen en wat verderop passeren we het kasteel op enige afstand. Kasteel Diepenbrock is een waterburcht die stamt uit de 15e eeuw.
Daarna volgen we de kaarsrechte laan naar Barlo en komen bij de Sankt Helena Kirche. Het middenschip van deze kerk is opgetrokken met de bouwstenen van de vroegere Kreuzkappele, een vluchtkapel die later werd afgebroken.

Bocholter Aa
Raadhuis Bochtolt
Kasteel Diepenbrock
Kerk Barlo
Wandelpad