Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Noaberpad: Schoonebeek - Zwartemeer 17 km.

GPS

We starten deze dag in het fraaie Oosterse Bos en passeren verschillende historische en schilderachtige boerderijen en een oude grenspaal.
Daarna lopen we al snel weer over graspaden naar de oude turfstrooisel-fabriek en het smalspoor museum van Griendtsveen, waar we even het museum binnenlopen. Bij dit museum is een routewijziging en langs het Dommerskanaal wandelen we naar Weiteveen. Lopend langs het water verlaten we Weiteveen en gaan in de richting van "Het Amsterdamsche Veld".
"Het Amsterdamsche Veld" is het eerste natuurgebied dat we nu aandoen en uitgestrekte heidevelden en moerasgebieden, afgewisseld met waterplassen bepalen nu het beeld van de route. Daarna volgen de natuurgebieden van "Bargerveen" en "Meerstalblok" waar ook weer heidevelden en moeras-gebieden met veengronden het beeld blijven bepalen. Hier is goed te zien hoeveel veen er jarenlang is afgegraven en nu heeft Staatsbosbeheer deze natuurgebieden in onderhoud. Vooral in het "Meerstalblok" zijn nu veendammen aangelegd om het regenwater vast te houden.
Bij de parkeerplaats aan de noordzijde van het "Meerstalblok" krijgen we opnieuw te maken met een routewijziging. We lopen over een grasdijk van een waterbekken en komen aan bij een beek genaamd "De Runde". "De Runde" is een veenbeek in zuidoost Drenthe bij Zwartemeer en oorsp[ronkelijk vormde zij de bovenloop van de "Ruiten Aa". De beek ontsprong in het "Zwarte Meer" waar later de nederzetting "Zwartemeer" werd gevestigd nadat het meer was drooggevallen. De oude loop wordt nu weer hersteld.

Oosterse Bos
Turfstrooiselfabriek
Smalspoor museum
Meerstalblok
Wandelpad