Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Nederlands Kustpad 2: Den Oever - Van Ewijcksluis 20km.

GPS

Komend vanaf de Afsluitdijk passeren we de zeesluizen tussen de Waddenzee en het Ijsselmeer en lopen we Den Oever binnen en komen langs de Vissershaven.
Daarna lopen we over de dijk langs de Waddenzee en passeren het natuurgebiedje van de Kleiput Vatrop.
Na Vatrop lopen we over een paar stille asfaltwegen naar Stroe (het oudste dorp van het voormalige eiland Wieringen), passeren het gehucht Noordburen en lopen verder naar Hippolytushoef.
Na Hippolytushoef wandelen we verder door een wijds landschap en passeren we verschillende dijken die hier door de tijd heen zijn aangelegd om het water tegen te houden. Op de Hoelmerdijk langs het Wieringerrand kanaal zien we zelfs een dwarsdoorsnede van een dijktalud.
Het plaatsje De Haukes was tot 1925 een oude havenplaats maar nu ligt het aan het Amstelmeer en is het een haven voor de pleziervaart geworden. Het Amstelmeer is na de dijkaanleg een binnemeer geworden met brak water.
Vanaf De Haukes volgen we ruim 7 kilometer de grasdijk langs de oevers van het Amstelmeer. Grote groepen eenden, ganzen en zwanen zien we hier op of langs het water. Het Amstelmeer is na de afsluiting met de Waddenzee een groot vogelreservaat geworden.
Dan komt Van Ewijcksluis in zicht. Van Ewijcksluis ligt op de rand van Waddenzee en het Amstelmeer. Deze woonkern is ontstaan bij de sluis, tussen het Lage Oude Veer en het toenmalige Amsteldiep.
Tussen Van Ewijcksluis en het voormalige eiland Wieringen ligt de Amsteldiepdijk, ook vaak genoemd de Kleine of Korte Afsluitdijk. In 1925 werd deze dijk gedicht. Het Amsteldiep, één van de toegangen naar de voormalige Zuiderzee, werd afgesloten en op dezelfde plaats ontstond het huidige Amstelmeer. Door de Kleine Afsluitdijk werd Wieringen met het vasteland verbonden, zodat het vanaf dat moment geen eiland meer was.

Afsluitdijk
Den Oever
Stroe
De Haukes
Dijk Amstelmeer