Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Pionierspad: Ketelbrug - Lelystad-Oostervaart 19km.

GPS

Vanaf de Ketelbrug lopen we de Flevopolder binnen.
Bij een kleine overslaghaven lopen we het Ketelbos binnen en wandelen via enkele bospaden door dit bos.
Hier ligt ook een klein natuurgebied Kamperhoek met enkele waterplassen en een vogelkijkhut.
Aangekomen bij de Visvijverweg volgen we deze weg tot de Rivierduinweg en lopen daarna de Rivierduinweg op en dan naar de brug over de Noordertocht. Voor het water van de Noordertocht lopen we rechts een onverhard pad op (Pietspad).
Bij het water van de Vuursteentocht gaan we het pad langs dit water volgen. Langs dit pad zien we een reconstructie van een Meetstoel. Een Meetstoel is een meetkundige uitkijktoren die werd gebruikt bij de aanleg van de IJsselmeerpolders. Via de Meetstoelen kon men in de lege/kale polders toch precies meten waar de sloten, greppels en wegen etc. moesten komen.
In dit gebied ligt ook een kleine wandeling: Bodemschatten van het Rivierduingebied.
Door dit Rivierduingebied stroomde vroeger de rivier de IJssel en hier waren verschillende prehistorische nederzettingen voornamelijk op zogenaamde hogere rivierduinen en oeverwallen. In de drooggelegde polders werden de resten gevonden van nederzettingen van de Swifterbantcultuur. In totaal zijn veertien nederzettingen bekend, waarvan er twee zijn opgegraven.
Langs het wandelpad staan verschillende informatiepanelen over dit Rivierduingebied en de Swifterbantcultuur. Even buiten Lelystad aan de rand van Natuurpark Lelystad is een prehistorische nederzetting gereconstrueerd Het Swifterkamp.
Als we de Visvijverweg zijn over gestoken naar een klein bosgebied lopen we even later door een uitgebreid kabouterdorp.
Dan volgen we de Visvijverweg en de Klokbekerweg en komen weer bij het water van de Noordertocht. Vanaf hier volgen we het pad geruime tijd langs dit water tot vlak voor de drukke snelweg A6. We lopen onder de A6 door en wandelen een industrieterrein van Lelystad, Oostervaart.

Kamperhoek
Langs de Noordertocht
Vuursteentocht
Meetstoel
Noordertocht