Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Pionierspad: Vollenhove - Enservaart 18,5km.

GPS

Vanaf de haven van Vollenhove lopen we naar de brug over het Vollenhoverkanaal en steken dit kanaal over.
Dan gaan we een pad op de dijk langs het kanaal een tijdje volgen tot we bij een gemaal komen.
Direct na het gemaal lopen we rechts naar een kunstwerk met zitbank dat behoort bij het Waterloopbos.
Vlak erachter staat een (schaal) proefmodel van een sluiscomplex dat behoord tot het Waterloopbos.
Het Waterloop is nu een natuurgebied dat ontstaan is op het voormalig proefterrein van het Waterloopkundig Laboratorium van Delft. In dit bos vinden we verschillende schaalmodellen c.q. proefopstellingen van waterkeringen en dammen van diversen waterprojecten uit de gehele wereld.
O.a. de Deltawerken, de Maasvlakte en de haven van IJmuiden zijn in dit bos ontworpen en getest.
We lopen via verschillende wandel- en vlonderpaden door het Waterloopbos en passeren ook verschillende proefopstellingen. Jammer genoeg verkeren veel proefopstellingen in een slechte staat. Via een wederopbouw programma zijn er al enkele modellen gerestaureerd.
Als we het Waterloopbos weer uitlopen wandelen we naar het gemaal en Voorstersluis. We steken bij de sluis de Zwolse Vaart over en gaan dan een pad langs deze vaart een tijdje volgen.
Na het pad langs de Zwolse Vaart en verschillende bospaden komen we bij de haven van Kraggenburg aan de Leemvaart. De oude haven van Kraggenburg verdween bij de aanleg van de Noordoostpolder. Slechts de kleine vuurtoren, die nu Oud-Kraggenburg heet, herinnert aan de tijd.
We steken de Leemvaart over en lopen direct de bossen weer in van het Voorsterbos. Na enige tijd passeren we een bungalowpark en verschillende bospaden verder na een open plek in het bos met enkele zwerfstenen komen we bij de Leemringweg.
We gaan de Leemringweg een tijdje volgen, we passeren een grote natuurcamping De Netl en wandelen verder tot de brug over de Enservaart.
Voor de brug lopen we links de naar de Mammouthweg en lopen deze weg geheel uit die gelegen is naast de Enservaart tot aan de Drietorensweg.

Waterloopbos
Waterloopbos
Vlonderpad
Voorstersluis
Kraggenburg