Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Friese Kustpad: Algemeen 131km.

GPS
RouteInformatie

Het Friese Kustpad is een LAW (LAW 5-4) die loopt van Lauwersoog naar Stavoren en deel uitmaakt van het Hollands Kustpad (North Sea Trail).
Tevens is het op het traject Afsluitdijk - Lauwersoog een onderdeel van de Europese wandelroute E9 van Hendaye naar Gdansk.
De route volgt grofweg de kust van de Waddenzee, langs Holwerd, Fernwert, Sint Jacobiparochie naar Harlingen en na de afsluitdijk, de kust van het IJsselmeer, langs Makkum, Workum en Hindeloopen tot aan Stavoren. Even ten oosten van Zurich is er een aansluiting op de route over de Afsluitdijk.
Via de Afsluitdijk kan de wandelaar Den Oever bereiken, waar het Hollands Kustpad langs de Noordzeekust begint.
In het boekje is ook een niet gemarkeerde rondwandeling opgenomen van Lauwersoog, Holwerd, Dokkum en terug naar Lauwersoog (55km).

Het Friese Kustpad had ook 'Groene dijkpad' kunnen heten want op het Friese Kustpad wandelt men over oude en nieuwe zeedijken.
Vanaf daar, zo'n drie meter boven het maaiveld, is het zicht op de talrijke vogels in de lage polders indrukwekkend.
Kenmerkend zijn natuurlijk de zilte wind in het open land en de witte zeilen die boven de akkers uitsteken.
Regelmatig slingert het pad ook door het achterland, langs terpdorpen en Friese stadjes. Zo komt het pad door de ooit rijke handelsstadjes, die als 'Elf Steden' naam hebben gemaakt. Vaak loopt de route over jaagpaden of oude kerkpaden.
Onderweg zijn enkele kleine varianten opgenomen, waar men kan kiezen om de Waddenkust te volgen, de route loopt dan langs een buitendijks kweldergebied, dat voor drooglegging bestemd was doch thans de functie van natuurgebied heeft.
Volgt men deze route niet, dan loopt de route langs één van de achterliggende plaatsjes.
De route volgt betrekkelijk dunbevolkt gebied, waar accommodatie, horeca en winkels niet steeds voorhanden zijn.
Aansluitingen op het openbaar vervoer bestaan uit stations te Stavoren en Harlingen, en busverbindingen in de meeste overige plaatsen.
Dit is echter vaak vraag afhankelijk vervoer. Het is raadzaam om bij het plannen van een meerdaagse wandeling hiermee rekening te houden.
Voorts wordt vermeld dat een aantal trajecten langs de zeedijk niet toegankelijk zijn voor honden, ook als deze zijn aangelijnd.
Wandelen op het Friese kustpad betekent een reis-te-voet door oude landschappen, het ervaren van de historie maakt het lopen van dit pad tot een boeiende belevenis.

Let op:
Het Friese Kustpad is samen met het Wad en Wierdenpad van naam gewijzigd in het Nederlands Kustpad deel 3.