Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Friese Kustpad: Blije - Zwarte Haan 22km.

GPS

In Blije lopen we vanaf de kerk al snel weer door weilanden en langs maisvelden naar de Vogelzangsteweg.
Voor de grote haverzathe van Harstastate gaan we rechts en lopen richting de hoge terp van Hegebeintum, de hoogste terp van Friesland met een hoogte van 9 meter.
Boven op de terp staat een fraai kerkje en vlak voor de kerk zijn duidelijk restanten van de oude terpafgraving te zien. Na een rondje om dit fraaie gelegen terpdorp, lopen we over de Hegebeintumerdijk naar Ferwert.
In Ferwert lopen we naar het oude centrum, over het oude dorpsplein, het Vrijhof, waar een verzetsmonument staat en een oude waterpomp. We lopen onder een poort door naar de statige kerk, maken een rondje om de kerk en via het trace van de oude spoorbaan, verlaten we Ferwert en passeren een infobord over het oude kasteel, Herjuwsma State dat hier vroeger heeft gestaan.
Al snel lopen we de weilanden in en gaan geruime tijd een onverhard pad door deze weilanden en langs verschillende windmolens volgen tot aan de grote boerderij van Nieuw Westerhuis, waarna we afbuigen naar de oude zeedijk.
Vanaf deze oude zeedijk hebben we weer een groots uitzicht over het aangeslipte buitendijkse land. Midden in deze polder staat een oude bunker uit de 2e wereldoorlog. Tevens zien we verschillende Dobben, verhogingen in het buitendijkse land. Als de Waddenzee bij hoge vloed dit deel onderwater zet, kunnen de grazende dieren hier droog blijven.
We blijven deze zeedijk nu geruime tijd volgen en zien de Waddenzee, steeds dichterbij komen. Bij de Zwarte Haan (ook wel Zwarte Hoek genaamd), komt de Waddenzee weer tot onderaan de hoge zeedijk. Hier zien we een beeld van een slikwerker hoe deze vroeger met zijn schop de polders droog legde.

Hegebeintum
Ferwert
Oude spoordijk
Slikwerker
Info Herjuwsma State