Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Friesekustpad: Oosterbierum - Roptazijl 12,5km.

GPS

Vanuit Oosterbierum wandelen we door een weidegebied zuidwaarts door de Oosterbierumerpolder.
Over de Slachtedijk lopen we langs één van de oudste windmolenparken van Nederland dat in 1987 in gebruik werd genomen.
We lopen verder door een akker- en weidelandschap en komen bij de Sexbierumervaart waar een monument staat van Getswerdersyl, een voormalige keersluis in de Slachtedijk. De Slachtedijk was een voormalige zeedijk die van Sneek naar de kust bij Oosterbierum liep.
Via het Barradeelsterpead gaan we geruime tijd een pad volgen langs de Sexbierumervaart en passeren onderweg verschillende akker- en weidegronden, alsmede een klein natuurreservaat.
Vlak voor het terpdorp Wijnaldum verlaten we de Sexbierumervaart en lopen naar dit terpdorp. In dit gebied zijn verschillende oude beelden gevonden waaronder een bronzen beeld van de godin Minerva. Een informatiebord geeft meer uitleg over dit terpdorp.
We verlaten Wijnaldum en steken de Sexbierumervaart over en lopen via het Waaigat naar de provincialenweg waar we even later de Roptavaart oversteken.
Via de Siverdaleane wandelen we verder over het Friese Kustpad, passeren verschillende oude boerderijen en komen bij Roptastate, een oude boerderij met herenhuis. Achter het herenhuis, aan de zuidoostelijke zijde, ligt een park in de zogenaamde landschapsstijl met slingerpaden en vijverpartijen.
Dan komt Roptazijl in zicht. Roptazijl ligt aan de Waddenzee ten noorden van Harlingen. Voor de afwatering van de Roptavaart en de Sexbierumervaart is er hier een spuisluis en een gemaal aangelegd in de Waddendijk. Bij het gemaal werd een speciale vishevel aangelegd om het voor de vissen mogelijk te maken om vanuit de Waddenzee in de Roptavaart te kunnen komen en omgekeerd.
Voor de kust in de Waddenzee liggen twee zeebrekers ter bescherming van de waterinlaat en de speciale vishevel.

Getswerdersyl
Barradeelsterpead
Wijnaldum
Sexbierumervaart
Roptazijl