Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Via Gulia: Geulhem - Voulwames 10km.

GPS

Bij de Geulhemmermolen vertrekken we voor de laatste etappe van de Via Gulia naar de Maas.
We lopen langs camping Geuldal en zien links weer verschillende grotten en gangen waaronder de Bronsdaelgroeve. De meeste ingangen hebben vleermuis openingen.
We komen nu in het natuurgebied De Meerssenderbroek waar verschillende Gallowayrunderen lopen. Hier stroomt het Geulke in de Geul, het Geulke is een kunstmatige beek die werd gegraven om lang geleden de watermolens van Rothem te voeden.
We passeren de uitspanning en speeltuin Nagtegaal en even later de drukke A79. Bij de Geulbrug gaan we een smal paadje langs de Geul volgen en komen bij een waterafsplitising. Hier takt de Kleine Geul zich af van de Geul bij een kleine stuw. We volgen nu even een slingerend paadje langs de Klein Geul en lopen Meerssen binnen.
In Meerssen verlaten we even de Geul om vervolgens de Heuvellandspoorlijn, de A2 en de spoorlijn Maastricht-Eindhoven te passeren. Bij de 17e eeuwse hoeve Weerterhof komen we weer bij de Geul en verlaten we Meerssen. De Kleine Geul heeft zich hier alweer bij de Geul gevoegd.
Nu gaan we een onverhard pad langs de Geul volgen tot aan het Julianakanaal. De Geul loopt via een ondergrondse bak onder het kanaal door. De Via Gulia gaat op de kanaaldijk naar rechts om verderop het Julianakanaal over te steken.
Na de brug lopen we naar het gehucht Voulwames en komen bij de Maasoever en hier bij de Maasoever en een grenspaal eindigt officieel de Via Gulia (infoborden).
Wat noordelijker ligt het dorpje Geulle. Vroeger stroomde de Geul daar in de Maas maar rond 1410 heeft de Maas na een overstroming hier voor u de bedding van de Geul overgenomen.
Maar waar is nu de Geul want die is nergens meer te zien?
Nadat de Geul onder het Julianakanaal is doorgegaan stroomt het door een paar weilanden naar de Maas maar dat gebeurt buiten ons zicht links tussen de bosjes.
Om de Geul in de Maas te zien uitstromen gaan we bij het bankje over de Maasdijk en lopen we naar links. Inderdaad veel onkruid en brandnetels (dus lange broekspijpen). Blijf langs de Maas lopen, er lopen een paar kleine paadjes en na ongeveer 150 meter komt men bij de plek waar de Geul in de Maas stroomt........

Vleermuisgaten
Geul
Duiker Julianakanaal
Einde Via Gulia
Geulmonding