Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Nijetrije: Rottige Meente 16km.

GPS
RouteInformatie

De Rottige Meente is een gecombineerde wandeling van Staatsbosbeheer.
Deze wandeling gaat door het veen- en moerasgebied van de Rottige Meente en rond het Brandemeer. De route gaat grotendeels over onverharde paden.
De route begint bij het kantoor van Staatsbosbeheer in Nijetrije, gelegen aan de N351 waar parkeergelegenheid is. De gehele route wordt aangegeven door rode paaltjes en is daardoor makkelijk te lopen.
Vanaf het pand van Staatsbosbeheer gaat de route even links over de parallelweg, waarna we direct al snel de rode paaltjes volgen door het veengebied van de Rottige Meente.
We lopen hier door een veen- en moerasgebied met wisselende uitzichten op kreken en rietkragen en passeren regelmatig een bruggetje en plankenvlonders.
Via de brug steken we De Scheene over, een veenriviertje waarlangs men vroeger met een praam de turf afvoerde. Wat later komen we uit bij de Scheenesluis die vroeger de toegang tot dit veengebied regelde.
Langs de Helomavaart lopen we naar het gebied van het Brandemeer, een moeraswaterplas vol met rietkragen en kreken die we volledig rondlopen. Onderweg hebben we steeds weer wisselende uitzichten over de diverse waterpartijen met de vele watervogels. Onderweg passeren we nog een oude sluis, enkele kleine ijzeren watermolens, een informatieschuur en een vogelobsevatiepunt.
De route met de rode paaltjes brengt ons weer terug naar het Helomavaart waarna we weer het gebied van de Rottige Meente inlopen. We passeren het gehucht en de kerk van Munnekeburen waarna we het riviertje de Scheene weer oversteken.
Hierna wandelen we verder over de veendijkjes en door rietkragen, langs vele waterpartijen en komen weer uit op de parallelweg die ons terug leidt naar het startpunt van deze route, het kantoor van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer
Scheenesluis
Watermolen
Kerk Munnekeburen
Veendijkje