Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Ameland: Rondje Westkust 18,5km.

GPS
RouteInformatie

Vanuit Hollum, lopen we vanaf de kerk naar het gezellige centrum van dit plaatsje.
Onderweg passeren we verschillende oude huizen.
Na het centrum, lopen we via de Molenweg langs de molen en daarna over het Tjettepad naar de zeedijk die we even later oversteken. Hier passeren we het paardengraf. In 1979 verdronken hier 8 paarden bij het te water laten van de reddingsboot.
Op het strand aangekomen, lopen we langs de waterlijn een stuk noordwaarts tot voorbij de vuurtoren, waarna we het Hollumerbos inlopen.
Via kleine bospaden komen we langs de vuurtoren en lopen even later het duingebied binnen van de Hollumer Duinen. Over verschillende kleine graspaden lopen we door dit uitgebreide duingebied en komen uiteindelijk op het Noordzeestrand uit.
Na een stukje over het strand te hebben gelopen, gaan we via het Finnegatspad weer de duinen in en over een knuppelpad bereiken we een vogelhut bij een grote waterplas, waar we veel watervogels zien.
Na de vogelhut lopen we via de Lange Duinen en de Engelsmanduin, naar de Jan Roeperheide en steken deze over. We komen nu bij een golfbaan, die we met een schelpenpad oversteken.
Via een klein stukje van de Verbingingsweg, lopen we over de Pietje Miedeweg het poldergebied van Ameland binnen en na enige tijd bereiken we weer de kerk van Hollum, het beginpunt van deze wandeling.

Molen Hollum
Paardengraf
Vuurtoren
Waterplas
Vuurtoren Uitzicht


Ameland: Rondje Midden 16km.

GPS
RouteInformatie
Vanuit Nes, lopen we langs de markante toren in het centrum richting de duinenrij.
Bij het Kobuspad lopen we de duinen in en even later naar het Kweekbos.
In het bos lopen we over een heuvelachtig terrein en blijven een paar bospaden volgen tot we de Westerdijk oversteken. Dan lopen we over het zandpad van de Mochdijk door een uitgestrekt duingebied.
Bij de Zwanewaterstuifdijk, zien we verschillende kleine waterpoelen met watervogels en blijven we deze zanddijk volgen tot aan de hoge duinenrij, die we dan oversteken naar het strand.
Op het strand lopen we oostwaarts tot voorbij strandpaal 13, waar we het Nesserbosch inlopen. Na enkele bospaden, komen we weer in een duinengebied langs enkele recreatiewoningen. Daarna lopen we door de Buurderduinen en bij het Brouwerpad, verlaten we deze duinen en lopen door een polder en bosgebied naar Buren.
In Buren passeren we het Zeehondenmonument, daarna door het kleine centrum en vervolgens lopen we de polder van Nes binnen. Over verschillende graspaden en langs een paar kleine vaarten lopen we weer terug naar Nes.

Kobuspad
Nesserbosch
Zeehondenmonument
Polder Nes
Duinen


Ameland: Rondje Oostkust 22km.

GPS
RouteInformatie
Vanuit Buren lopen we over de Kooiweg naar het Jan Sietsespad.
Dit pad loopt door het uitgestrekte duinengebied van de Kooiduinen.
Aangekomen bij de Kooi-Oerdstuifdijk, gaan we dit pad geruime tijd volgen. Links van ons hebben we continue de hoge duinen en rechts van ons het slenkengebied van de Zoute Weide, waar veel watervogels aanwezig zijn.
Na het Meidertspad, lopen we verder over het Stuifdijkpad tot aan de duinenrij van Het Oerd. Hier gaan we rechts om de duinenrij heen. We komen weer aan de Waddenkust en passeren het hoogste punt van Ameland, de Oerdblinken (24m).
Dan volgen we het pad dwars door de Oerderduinen en steken het eiland over richting het Noordzeestrand. Echter vlak voor de hoge duinenrij gaan we rechts en passeren een gaswin plaats van de NAM.
Even later kunnen we links naar het strand en bij strandpaal 23 lopen we over het strand westwaarts tot voorbij paal 16, waar we de duinenrij oversteken. Via een klein bosgebied bij de Grauwe Duun lopen we terug naar Buren, waar we deze wandeling eerder begonnen.

Het Oerd
Oerdblinken
Oerderduinen
Duinengebied
Grauwe Duun