Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Texelpad: de Wezenputten - Den Burg 20km.

GPS

Onder een aardig zonnetje lopen we van de Wezenputten over de Waddendijk zuidwaarts met aan de rechterzijde de grasdijk met schapen en lammeren en links van ons de Waddenzee met vele watervogels.
Rechts ligt de polder Noorderwaard en zien we bij de molen de waterplassen van het Binnen- en Buitenzwin, deze kreken zijn restanten van de ingepolderde polder Noorderwaart.
Na de molen, bij het gemaal, lopen we de polder in naar het dorpje "Oost" dat is gelegen op een terp.
Na Oost komen we op een oude binnendijk bij de waterplas van het Waagejot waar we vele watervogels zien.

Via Zevenhuizen gaat het Texelpad verder naar Oosterend, een ouderwets dorpje met nauwe straatjes waar gerestaureerde huizen met houten topgevels te zien zijn.
Vroeger was Oosterend een vissersplaats met een eigen haven die bekend stond om de walvisvaart. De kerkin dit plaatsje is de oudste kerk van het eiland.
Via de Oostkaapdijk wandelen we terug naar de Waddenkust en bij het kunstwerk "De IJzeren Kaap"lopen we de Waddendijk weer op en passeren weer enkele waterplassen met vele watervogels waaronder enkele Lepelaars.

Even laten verlaten we de waddenkust en lopen we het binnenland weer in, door de weilanden naar De Waal.
De Waal is een landbouwdorp van één straat lang en is gebouwd op een terp. Vervolgens lopen we naar Den Burg waar onze etappe voor deze dag eindigt.

Molen bij 't Zwin
Dorpje Oost
Oosterend
de Waal
Strandovergang