Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Peter Nijhoffpad: Dwingeloo - Uffelte 25 km.

GPS

Op de tweede etappe van het Peter Nijhoffpad wandelen we van ons overnachtingsadres "De Krentenbol" eerst terug naar het bijna drie kilometer verderop gelegen Dwingeloo waar we op de Brink de route weer oppakken.
We verlaten Dwingeloo via de Drift, één van de oudste wegen waarlangs vroeger de schaapskudde dagelijks naar het veld ging en passeren het Planetron, het bezoekerscentrum van de vlakbij gelegen radiosterrenwacht.
We wandelen verder richting Lhee en vervolgens naar het Dwingelderveld, het grootste natte heideveld van West-Europa. Aan de rand van deze stille heide staat een Radiotelescoop.
We volgen nu voorlopig een pad langs de bosrand en de heide waarbij we indrukwekkende uitzichten hebben over het Dwingelderveld, vochtige heidevelden met vennen afgewisseld door droge heideterreinen met vele verschillende plantensoorten.
Bij de Davidsplassen, waar de heide volledig is afgeplagd, zien we vele watervogels en is er een observatiehut. Aan de zuidkant van het Dwingelderveld passeren we het Bezoekerscentrum over dit fraaie gebied.
Vervolgens gaat de route verder door het voormalig stuifgebied van de Anserdennen en passeren we het gelijknamige theehuis van Natuurmonumenten.
Via de Anser Made, een groot weidegebied, bereiken we het Landgoed Rheebruggen en even later steken we de Dwingelerstroom over.
Wandelend over oude klinkerweggetjes en langs Saksische boerderijen komen we bij de Drentse Hoofdvaart die we oversteken en wandelen we Uffelte binnen, één van de oudste dorpen uit dit gebied.
Bij de herdenkingssteen die vermeld dat Uffelte al sinds 1040 bestaat verlaten we de route en lopen we naar ons 2e overnachtingsadres, herberg "De Roskam" waar onze 2e etappe van het Peter Nijhoffpad eindigt.

Radiotelescoop
Bezoekerscentrum
Dwingelerstroom
Uffelte
Wandelpad