Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Kommiezenpad: 2e etappe 12km.

GPS

Op de grensovergang in Oeding beginnen we deze 2e etappe van het Kommiezenpad.
We lopen langs het oude douanekantoor en lopen rechts de oude Grenzweg in. Even later lopen we over een paar stille asfaltweggetjes om Oeding heen.
We volgen hier voorlopig even de blauwe bordjes van het Kommiezenpad en komen bij een kleine stuw en waterval in het riviertje de Schlinge. Dan lopen we Oeding weer binnen, langs de kerk en via de Schultenallee verlaten we deze gemeente weer via een pad door de bossen.
Even later komen we in een open akkergebied en vervolgen onze route en komen weer in het gebied van het landgoed Hesselink. We passeren een grote picknickhut en komen weer bij het riviertje de Wellingbach.
Hier pakken we de hoofdroute van het Kommiezenpad weer op en gaan de gele bordjes volgen en komen langs het buurtschap Hessinghook dat zijn naam dankt aan het landgoed Schulze Hessing en één van de oudste landgoederen is in Südlohn en Oeding.
Bij informatiepaneel I4 gaan we rechts de bossen in en passeren even later De Hessinghaar, een zandheuvel uit de ijstijd. Deze Hessinghaar werd door het bewerken met heideplaggen al vroeg als akkerland gebruikt terwijl elders in Hessinghook veen- en heidelandschappen overheersten.
Via verschillende halfverharde paden lopen we door dit akkerland en passeren een paar oude Scholtenboerderijen.
Dan steken we de grens over bij grenssteen Nr. 97-GP777A en komen even later bij het riviertje De Boven Slinge. De Slinge ontspringt aan de Duitse kant in het buurtschap Gescher-Estern en stroomt richting de grens, door Südlohn en Oeding. Beide dorpskernen hadden in vroeger eeuwen vaak te lijden van overstromingen. In de jaren 1954-1974 werd daarom de Slinge, die tot dan toe sterk meanderde, verbreed en gecorrigeerd. Aan de Nederlandse kant heet deze belangrijkste natuurlijke waterloop De Boven Slinge, in Duitsland De Schlinge.
De Slinge was nooit bevaarbaar maar desondanks was zij voor de ontwikkeling van de grensregio belangrijk. Zij dreef twee watermolens in Südlohn en Oeding aan en meerdere in Winterswijk.
Na De Boven Slinge lopen we weer naar de grensovergang bij Oeding, het beginpunt van deze 2e rondwandeling van het Kommiezenpad.

Schlinge
Wellingbach
Hessinghaar
Boerderij
Boven Slinge