Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Kiekendiefpad: Algemeen 80km.

GPS
Routeinformatie

Het Kiekendiefpad is een wandelroute van ruim 80 km over binnendijken, boerenland en stille weggetjes in Zuid Beveland in het gebied boven Goes in Zeeland.
Vanaf De Piet tot het "Goese Sas en rond de dorpen Oud-Sabbinge, Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp, door het krekengebied van de Ooster- en Westerschenge met een uitloop naar het historische centrum van Goes.
Bij het ontwikkelen van de route is in het bijzonder gelet op de beleving van het landschap, de cultuurhistorie en de natuur.
De route is bewegwijzerd volgens het knooppuntensysteem. Het grote voordeel daarvan is dat u zelf een eigen route kan bepalen. Elk knooppunt is aangeduid met een nummer. Zo stippelt u gemakkelijk de eigen wandelroute uit aan de hand van de knooppunten.
Op kruisingen, splitsingen en afslagen staan palen met daarop een richtingspijl en het nummer van het knooppunt waar u naar toe wandelt. U bepaalt dus zelf de lengte en de route van de wandeltocht. Daarnaast maakt het niet uit of u links- of rechtsom wandelt. Het netwerk is langs twee kanten bewegwijzerd.

Het Kiekendiefpad telt acht startpunten waar u de auto gemakkelijk kunt parkeren. Enkele startpunten zijn ook prima met de bus of trein bereikbaar. Bij elk startpunt vindt u een plattegrond van het routenetwerk en een informatiebord.
Het pad is vernoemd naar de "Bruine Kiekendief", een roofvogel die regelmatig in het Schengegebied te zien is. De Schenge is een voormalige Zeearm die het voormalige eiland Wolphaartsdijk scheidde van de kern van Zuid Beveland.
Na afdamming, aanslibbing en inpoldering zijn er van de Schenge nog twee restgeulen over: de Ooster- en Westerschenge.
Het Kiekendiefpad kent drie soorten paden: verhard, halfverhard en onverhard. Op de kaart zijn de typen paden ook apart aangeduid.
Omdat sommige delen over het grondgebied van een boerderij gaan of dwars door weilanden zijn enkele stukken verboden voor honden. De paden waar geen honden toegestaan zijn staan vermeld op de kaart.
Van het netwerk is een folder verschenen met de routekaart en veel achtergrondinformatie over de streek, en ook praktische informatie over horeca, logies en vervoer.
Geniet van het typische maar verrassende Zeeuwse landschap!