Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

GPS-tracks: Wandelroutes Friesland.

Appelscha - Aekingerzand 8km
Appelscha - Bosberg & Kraaiheide 10km*
Appelscha - Drents/FrieseWold 12,5km
Appelscha - Hunebedroute 12km
Bakkeveen - Allardsoogroute 8km
Bakkeveen - Duinenroute 10km
Bergum - Rondje Bergumermeer 22km
Bolsward - Titus Brandsmaroute 21km
Eernewoude - Feanen Langroute 15km
Eernewoude - Waterroute 7km
Franeker - Stadswandeling 4km
Harlingen - Zeedijk(Ov) 22km
Heerenveen - Oranjewoud(Ns)2dg 40km*
Leeuwarden - Leeuwarden(Ns) 12,5km
Mildam - Weversbuurtroute 9km
Munnikeburen - Rottige Meenteroute 9km
Nijetrije - Rottige Meenteroute 16km*
Noordwolde - Rondwandeling 19km
Oostermeer - Eastermarszandpaden 16km
Oranjewoud - Rondwandeling 22km
Oranjewoud - Vleermuisroute 6km
Oranjewoud - Vorstelijke wandeling 19km*
Oudega - Gerard Revetocht 10,5km
Oudehaske - Nannewijdroute 9km
Ravenswoud - Lycklamavaart 12km
Rijs - Rijsterbosch 6km
Sneek - Stadswandeling 6km wandelingen
Weidum - De Zwetteroute 13km
Weper - Tiesingabosje 10km
Wirdum - Ronde Wirdum 8km*
Ameland
Ameland - Ameland_Midden Ameland 16km*
Ameland - Ameland_Oost Ameland 22km*
Ameland - Ameland_West Ameland 18,5km*
Ameland - Buren - Rondwandeling 14km
Ameland - Hollum - Strand-Duinenwandeling 14km
Ameland - Nes - Strand - Duinenwandeling 12km
Ameland - Briks en Nesserduinen 14km

Schiermonnikoog
Schiermonnikoog - Midden1 15km*
Schiermonnikoog - Midden2 10km
Schiermonnikoog - Oost 22km*
Schiermonnikoog - West 16km*

Terschelling
Terschelling - Midden-Terschelling 17km*
Terschelling - Oost-Terschelling 10km
Terschelling - Oost-Terschelling 22km*
Terschelling - West-Terschelling 14km*

Vlieland
Vlieland - Midden Vlieland/Vuurboetsduin 15km*
Vlieland - Oost Vlieland 12km*
Vlieland - West Vlieland 20km*
Vlieland - Rondwandeling Groot 20km
Vlieland - Rondwandeling Klein 6km