Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Schalkwijk: Klompenpad Vuylcoppad 11km.

GPS
RouteInformatie

Het Vuylcoppad is een zgn. klompenpad dat start in Schalkwijk op het kerkplein bij de H. Michaëlkerk (Jhr. Ramweg).
Het informatiebord over deze wandeling staat op de TOP parkeerplaats (Provincialeweg 1, Schalkwijk). Vanaf het kerkplein wandelen we via een bruggetje de Schalkwijkse wetering over en lopen dan direct een weiland in.
Dit "pad" loopt dwars door enkele weilanden in de polder Blokhoven. We volgen geruime tijd een pad langs enkele sloten of vaarten.
Na enkele bruggetjes wandelen we via een dijkje met wat kunstobjecten door de weilanden naar een waterplas.
In deze polder is het waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven gerealiseerd voor de opvang van overtollig regenwater. Om het water te kunnen opvangen is een diepe waterplas gegraven waar permanent water in staat. Via vlonderpaden en een trekpontje kunnen we dit gebied oversteken.
We steken daarna de Achterdijk over en wandelen via een pad langs een weiland richting een Inundatiekanaal.
Bij dit kanaal aangekomen gaan we het pad langs het kanaal volgen en passeren we het fort Werk aan de korte Uitweg.
Even later steken we de Lange Uitweg over en lopen aan de andere zijde van het kanaal verder.
Na geruime tijd lopen we een klein bosgebied binnen en lopen over een breed vlonderpad door een moeras en watergebied. In dit watergebied staan veel oude bomen en boomstronken in het water.
Aangekomen bij de Schalkwijkse Wetering steken we deze over en lopen de Kaaidijk op en passeren enkele boerderijen en na een tijdje het kleine kasteel Vuylcop.
Kasteel Vuylcop is een woontoren uit de 13/14e eeuw en rond deze woontoren ligt een kleine slotgracht.
Even later steken we de Schalkwijkse Wetering weer over en lopen terug naar het bruggetje voor de kerk waar we dit klompenpad begonnen.

Door de weilanden
Polder Blokhoven
Inundatiekanaal
Vlonderpad
Kasteel Vuylcop


Schalkwijk: Klompenpad Lint- en Liniepad 11km.

GPS
RouteInformatie

Het Lint- en Liniepad is een klompenpad dat start op de parkeerplaats achter Fort Honswijk (Lekdijk, Schalkwijk).
Vanaf de parkeerplaats wandelen we naar Fort Honswijk dat het grootste fort is van Nederland.
We lopen over het fortterrein en langs het fortcomplex en passeren enkele kannonen en gebouwen.
Als we Fort Honswijk weer verlaten wandelen we langs de fortgracht verder en komen even later bij het kleinere Fort Lunet aan de Snel. Ook hier lopen we een stukje over het fortterrein en wandelen naar het hoogste punt bovenop het fort.
Als we Fort Lunet aan de Snel weer verlaten lopen we langs een Inundatiekanaal dat we een tijdje gaan volgen richting Fort WKU. Ter hoogte van Fort WKU wandelen we rechts een weiland in langs een vaart in de polder Blokhoven.
In deze polder is het waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven gerealiseerd voor de opvang van overtollig regenwater. Om het water te kunnen opvangen is een diepe waterplas gegraven waar permanent water in staat. Via vlonderpaden en een trekpontje kunnen we dit gebied oversteken.
Na nog enkele bruggetjes wandelen we via een dijkje met wat kunstobjecten door de weilanden naar Schalkwijk.
Aangekomen voor de kerk lopen we langs de Schalkwijkse wetering die we een tijdje gaan volgen. Vlak voor een spoorwegovergang gaan we naar rechts en lopen de polder Blokhoven binnen over de Tetwijkseweg wat later een fietspad wordt. Hier passeren we de Kasteeltuin van Jonkheer Ram. Hier stond vroeger het Kasteel Schalkwijk dat rond 1800 is gesloopt. De grachten werden destijds gedempt maar in de twintigste eeuw zijn de grachten opnieuw uitgegraven en zijn nu in het landschap zichtbaar gemaakt.
We wandelen verder over het fietspad dat tussen verschillende rietkragen doorloopt langs weilanden en enkele fruitbomen.
Bij de Achterdijk aangekomen wandelen we het terrein op van het "Werk aan de Groeneweg" een verdedigingsstelsel dat is aangelegd tussen 1914 en 1918 ter verdediging van het verderop gelegen fort bij Honswijk. Op het terrein staan verschillende bunkers en er is een beleefroute over het terrein over de geschiedenis van dit onderdeel van de Hollandse Waterlinie.
Daarna wandelen we verder door de uiterwaarden onderaan de Lekdijk langs de rivier de Lek. Na geruime tijd komen we weer uit bij Fort Honswijk en wandelen we naar de parkeerplaats waar we deze wandeling begonnen.

Fort Honswijk
Inundatiekanaal
Polder Blokhoven
Werk aan de Groeneweg
Langs de Lek