Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Wijhe - NS-wandeling - Nijenhuis 18km.

GPS
Routebeschrijving

Deze Nijenhuis route is een NS-wandeling van station Wijhe naar station Heino.
Na het station Wijhe steken we al snel de spoorbaan over en komen in het bosgebied van de Havenzate De Gelder.
Via een lange statige bomenlaan lopen we naar de Soestwetering en steken deze over.
We lopen verder door een weilanden gebied en na enige tijd passeren we de Zandwetering. Deze weteringen zijn afwaterings kanaaltjes voor het overtollige water uit het Salland.
Na de Zandwetering, lopen we naar het gehucht Tongeren en zien hier enige hoogte verschillen tussen de zand- en kleilagen, veroorzaakt door oude overstromingen van de IJssel. Op de hogere zandlagen liggen vaak de oude boerderijen.
Na Tongeren loopt de route verder door een weiland gebied, we steken via kleine bruggetjes enkele vaarten over. We passeren een vlindertuin met schuikhut en komen bij het gehucht Elshof.
Via het bosgebied van de oude Havezate Hagenvoorde, komen we bij de Oude wetering en steken deze over. en lopen over de Velnerallee door een kaarsrechte bomenlaan naar de volgende Havezate, Velner. Grachten, bomenlanen, parkbossen en grote boerderijen zijn de zichtbare overblijfselen van wat eens zeer welvarende landgoederen waren.
We steken de Raalte wetering over en lopen het landgoed Nijenhuis binnen. Kasteel Het Nijenhuis is én van de best bewaard gebleven havezaten in Overijssel. De geschiedenis van Het Nijenhuis begint in de late Middeleeuwen, de eerste vermelding dateert van 1382.
Daarna volgt het landgoed 't Rozendael. Het bosrijke gebied wordt afgewisseld met kleinschalige landbouwbedrijven en prachtige bomenlanen. Ongeveer driekwart van de grond is nog steeds landbouwgrond, ruim twintig boerderijen behoren tot 't Nijenhuis en 't Rozendael.
We vervolgen onze route en passeren het Jaspikgat, een zandgat ontstaan na zandwinning van de spoorlijn. Even later passeren we de Oude Maalderij, een oude meelfabriek, nu in gebruik als VVV-kantoor en tentoonstellingsruimte.
Daarna komt het station van Heino in zicht, het eindpunt van deze fraaie wandeling.

Station Wijhe
Soestwetering
Velnerallee
Havezate 't Nijenhuis
Heino