Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Hilversum: Hilversum naar Baarn(Ov) 18km.

GPS
RouteInformatie

Dit is een OV wandeling van Hilversum naar Baarn.
Vanaf het station van Hilversum wandelen we aan de achterzijde van het station naar links en wandelen we via de Larenseweg naar de buitenwijken van Hilversum, richting de bossen en de heide.
Bij de Orionlaan verlaten we definitief de bebouwde kom en door de bossen lopen we naar het Geologisch Museum vanwaar we de route van het Willibrorduspad gaan volgen. Even later lopen we over de heide en passeren het theehuis de Bluk.
Vanaf de Bluk wandelen we voorlopig wisselend door de bossen en over de heide en passeren een gebied waar Schotse Hooglanders grazen. Daarna lopen we onder een viaduct door en passeren de A1.
De route loopt verder door de bossen waar we de spoorlijn Hilversum-Baarn oversteken. Vanaf dit punt blijft de wandeling wederom voorlopig door de bossen lopen en passeren we het Bosbad. Na het Bosbad lopen we door het de Roosterbosch en even later door het Paardenbosch waarna we in de richting van de paleistuin van Paleis Soestdijk wandelen.
Aan de voorzijde van het paleis steken we de drukke provinciale weg over naar de Koningslaan in het Baarnse bos. Vanaf hier wandelen we verder over een slingerpad dat is overgroeid door takken van bomen. Even later passeren we een grote vijver en aan het einde van het Baarnse bos lopen we naar het station van Baarn, waar we de trein nemen en terug gaan naar Hilversum.

Heide
Roosterbosch
Paleis Soestdijk
Vijver Baarnse Bos
Oude station Baarn


Hilversum: Voetstappenpad 25km.

GPS
RouteInformatie

Het Voetstappenpad heeft een lengte van ongeveer 25 kilometer, dit is afhankelijk van het opstappunt.
Er zijn verschillende opstappunten waarvan sommige direct aan de route liggen terwijl andere opstappunten op enige afstand van de route zijn.
Op sommige plaatsen wordt het historisch pad doorsneden door later gebouwde wijken en wegen zoals Kerkelanden en de A27.
Het is een tocht waarbij de wandelaar zeer veel verrassende en boeiende stukjes natuur zal tegenkomen. Het pad is aan de hand van de hiernaast afgebeelde markeringen zeer makkelijk te lopen.
Bij de Stichting Gooisch Natuurreservaat, o.a. de VVV van Gooi en Vechtstreek en Vereniging Natuurmonumenten, is een uitgebreide folder te verkrijgen.
De tocht loopt o.a. via Kerkelanden, de enigste woonwijk van Hilversum die wordt doorkruist, langs de nieuwe Haven aan het Hilversumse Kanaal naar het Spanderswoud dat een zeer bosrijk gebied is.
Vervolgens passeren we de Bussummerheide waar we duidelijk de damscheiding zien van de Gooise stuwwal die in de 15e eeuw was opgeworpen om het grensgebied tussen Laren en Hilversum duidelijk te maken.
Via de Westerheide, met zijn vele grafheuvels, loopt het pad verder over de Zuiderheide naar het Laarder Wasmeer. Daarna passeren we het viaduct van de A27 met zijn diervriendelijke doorgang en langs de Leeuwenpaal, één van de oude grenspalen, loopt het pad verder langs de golfbanen van de Hilversumse Golfclub om vervolgens, via het Cronebos met het oude tolhuis en de tolweg, verder te gaan naar het Wasmeer. Dit Wasmeer is een oude Heideven en vanuit de observatiehut heeft men een schitterend uitzicht op het Wasmeer.
Via het oude Geneverpaadje, de oude route voor de vroegere jeneversmokkelaars, gaat het pad verder naar het Dassenbos en daarna gaan we hoog over de spoorlijn met zijn typische betonnen bogen, richting de dagcamping. Vervolgens de Zwarte Berg over naar het einde van het Tienhovens kanaal.
Over de Hoorneberg komen we op de Hoorneboegse heide waarna het pad weer richting de woonwijk Kerkelanden loopt.

Beek Spanderwoud
Stuwwal
Bussummerheide
Hoorneboegse Heide
Routemarkering


Hilversum: Hoorneboegse Heide 11km.

GPS
Routeinformatie

Vanaf het station van Hollandse Rading wandelen we via de Vuurse Dreef, naar de Graaf Floris V weg en gaan even later rechtse het bos in.
We volgen enige tijd dit bospad en steken daarna de Noodweg over naar het terrein van de dagcamping, waar we links aanhouden.
Het bospad loop hier langzaam omhoog en we passeren het eindpunt van het Tienhovenschkanaal, het Tienhovensch Kanaal is gelegen tussen de Vecht bij Breukelen en de Hoorneboegse Heide onder Hilversum. Deze vaart is bijna twee eeuwen in gebruik geweest als turfvaart, maar is nu verland.
Het pad loop nu verder omhoog naar de Zwarte Berg, een bosgebied met historie. Eeuwen geleden lag hier het beroemde Gooiersbosch. Dit bos is, door voortdurende roofbouw, rond het jaar 1600 helemaal verdwenen. De laatste zware eiken zijn, maar men zegt, gebruikt voor de bouw van het Naardense stadhuis. Het bos van nu bestaat vooral uit aangeplant naaldhout.
Even later passeren we een aantal villa's (De Hoorneboeg) en komen we uit op de Hoorneboegse Heide. Het hoogste punt is hier 17 m met een fraai uitzicht. Rond het hoogste punt op de Hoorneboegse heide staan verschillende bomen die door hun vrije stand (solitair) hun natuurlijke vorm tonen, ook wel de habitus genoemd.
Via de Zuiderheideweg verlaten we dit gebied en steken de drukke Utrechtseweg over naar het Laapersbos. Voor de spoorbaan lopen we naar links en via het Laapersveld bereiken we de rand van Hilversum.
Langs een aantal kantoorpanden bereiken we de waterplas bij het station Hilversum Sportpark, waar we de trein terug nemen naar ons beginpunt in Hollandse Rading.

Bospad
De Hoorneboeg
Hoorneboegse Heide
Waterplas
Hoorneboegse Heide