Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Sprang-Capelle: Dullaertwandeling 16km.

GPS
RouteInformatie

Deze wandelroute begint in Sprang-Capelle (hoek Julianalaan/Spoorwegbaan) bij het Halvezolenlijntje.
We lopen over het tracè van het Halvezolenlijntje oostwaarts.
De Langstraatspoorlijn was de spoorlijn van Lage Zwaluwe naar 's-Hertogenbosch, de bijnaam Halvezolenlijn verwijst naar de schoenenindustrie en als bijnaam voor de inwoners van deze streek.
In de bocht van de Spoorbaanweg lopen we via de Spoorbaanweg een klein stukje terug om rechts een onverhard pad in te lopen van de Binnenpolder.
Aan het einde van het pad gaan we rechts en lopen tussen enkele moerasgebieden door met kleine waterpartijen.
Even later steken we de Koesteeg over en wandelen verder door de Binnenpolder. We passeren ook hier enkele kleine waterpartijen van de Meerdijkse Driessen.
Vlak voor een weg blijven we links het onverharde pad volgen en lopen over een slingerachtig pad verder. Ook hier passeren we wisselend waterpartijen, moerasgebieden en rietkragen.
Aangekomen bij het Zuiderafwateringskanaal gaan we het pad langs dit water volgen. Na geruime tijd passeren we een klein sluisje en steken de Hogevaart over.
We blijven langs het water lopen, negeren links in eerste instatie een bruggetje met wandelpad en lopen rechtdoor waar we links bij een tweede bruggetje naar een uitkijktoren over enkele waterplassen lopen.
Na de uitkijktoren lopen we terug naar het eerste bruggetje en volgen dat wandelpad dat langs en om de genoemde waterplassen heenloopt.
We lopen hier in de polder van het oude veengebied Den Dullaert en na de waterplassen lopen we enige tijd zuidwaarts, steken de Kruisvaart over en komen even later vlak voor het tracè van het Halvezolenlijntje uit waar we het onverharde pad naast dit tracè een tijdje gaan volgen.
Nadat we de Dullaertweg zijn overgestoken lopen we even verder links de polder weer in langs een sloot en op de Kruisvaart lopen we rechts naar het buurtschap Hooge Vaart.
Hier passeren we het oude Kasteel Zuidewijn, het oudste gedeelte van het huidige kasteel stamt uit het einde van de 16e eeuw en in de 17e eeuw is daar de rechtervleugel aan toegevoegd. We lopen vlak voor het kasteel langs en lopen om het kasteel heen om daarna een pad de bossen in te volgen.
Als we een sloot oversteken volgen we het pad langs dit water en lopen weer naar het tracè van het Halve Zolenlijntje. Op dit tracè lopen we terug naar het beginpunt van deze wandeling bij het kunstwerk Koffijhuis waar vroeger het station Capelle Vrijhoeve stond.

Binnenpolder
Zuiderafwateringskanaal
Uitkijktoren
Kasteel Zuidewijn
Koffijhuis