Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Engelen: Engelermeer & Kasteelhuizen 15km.

GPS
RouteInformatie

Deze wandelroute begint op de parkeerplaats bij het wegrestaurant aan de Treurenburg.
Bij de rontonde steken we de weg over en lopen direct naar rechts en dalen af tussen de bomen door en passeren even later een militaire opslag. Voor ons ligt het terrein van het Fort Crèvecoeur.
In de Tachtigjarige Oorlog (1587) werd op deze plek een schans gebouwd om het scheepvaartverkeer over de Dieze te controleren. In 1599 werd hier een stenen fort gebouwd op deze plek. Fort Crèvecoeur is niet toegankelijk.
Als we de weg verder aflopen komen we bij de Spuisluis Crèvecoeur in de Oude Dieze. Naast deze sluis ligt een vispassage, een snel stromende beek met 22 trappen.
We lopen langs de vispassage verder en steken even later deze vispassage over. Daarna wandelen we over een dijk langs de Oude Dieze verder en gaan dit pad geruime tijd volgen. Onderweg passeren we een houten ophaalbrug, de Meerwijksebrug.
Geruime tijd later komen we bij de Henriettesluis. We steken de sluis over en zien rechts slot Haverleij, de eerste slotwoningen op onze route.
We volgen een tijdje de dijk en zien rechts de Dieze in de Maas stromen. Dan verlaten we de dijk en wandelen over een parklaan verder en passeren links de slotwoningen van Lelienhuyze en zien rechts de slotwoningen van Beeckendael.
Als we onze wandeling vervolgen passeren we achtereenvolgens de slotwoningen van Velderwoude, Holsterveste, Wuyvenhaerd, Dalienwaerd en Zwaenenstede.
Als we de weg De Haverlij oversteken komen we bij het Engelermeer. Vanaf hier gaan we het pad volgen dat rondom dit meer loopt. We passeren dan een vissteiger, bruggetjes, rietkragen, moerasgebieden, vlonderpaden en een oude eendenkooi. In dit gebied lopen ook verschillende langharige Landgeiten.
Als we rond zijn gelopen steken we na een parkeerplaats De Haverlij weer over en lopen verder waarbij we rechts de huizen zien van Engelen.
Als we langs de golfbaan zijn gelopen komen we weer bij de slotwoningen Haverleij, we wandelen dwars door dit complex naar de andere zijde en komen weer uit bij de Henriettesluis die we weer oversteken. We lopen weer even langs de Dieze en gaan dan links een bomenlaan in die ons weer brengt bij de Spuisluis Crèvecoeur.
Vanaf deze spuisluis lopen we weer terug naar het beginpunt van deze wandeling.

Vispassage
Meerwijksebrug
Lelienhuyze
Engelermeer
Vlonderpaden