Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Sellingen: Ter Borgroute/Sellingerbossen 18/20 km.

GPS
RouteInformatie

Sellingen is een typisch esdorp, gelegen in het zuidoosten van de provincie Groningen.
Sellingen ligt in de streek van Westerwolde aan de Ruiten Aa en in de Middeleeuwen is ontstaan.
Het Sellingerveld, de vroegere heidevelden rond Sellingen, zijn in de jaren dertig ontgonnen en omgezet in landbouwgrond en bossen die later in beheer zijn gekomen bij Staatsbosbeheer.
De Ruiten Aa was vroeger gekanaliseerd maar is nu hermeanderd in het kader van natuurontwikkeling. Langs dit riviertje staat op een kunstmatige heuvel het kunstwerk "Theater van de Natuur", in de treden van de trap staan verschillende gedichten uitgebeiteld.
Ten oosten van het dorp loopt het Ruiten Aa-kanaal waarin zich, ter hoogte van het dorp, de Sellinger sluis bevindt. In de bossen bij de Ruiten Aa staat het bezoekerscentrum de Noordmee waar tevens de VVV en een theehuis in zijn gevestigd. Door de bos- en natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn diverse wandelroutes uitgezet.
Deze wandeling loopt eerst naar het Ruiten Aa-kanaal en blijft deze geruime tijd volgen tot de Zuidveldsluis waarna we het kanaal oversteken en een wandeling maken door het aangrenzend Boerenbos. Bij de Ter Walslagerbrug steken we het kanaal weer over en vervolgen we onze route in de richting het kleine gehucht Laude. En wandelen verder langs weilanden en bosgebieden van het natuurgebied Poststruiken.
Hierna loopt de route naar het natuurgebied van Ter Borg waar we verschillende vennen en heidevelden passeren.
Bij het verlaten van het natuurgebied komen we uit langs de Ruiten Aa die we geruime tijd langs de oevers volgen richting Sellingen. Even voorbij de Wijvebrug verlaten we de oevers van de Ruiten Aa en wandelen naar het bezoekerscentrum de Noordmee dat gelegen is in de Sellingerbossen. Vanaf hier wandelen we door dit bosgebied en passeren enkele fraaie bosvennen.
Vanaf hier kan men de route nog uitbreiden tot 20km door een extra rondje langs de Ruiter Aa.
Aan het einde van de bossen komen we weer uit bij de Ruiten Aa, bij het kunstwerk "Theater van de Natuur" waarna we langs de oevers terug lopen naar Sellingen.

Zuidveldsluis
Ruiten Aa
Natuurgebied Ter Borg
Natuurgebied Ter Borg
Theater van de Natuur