Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Odoorn: Grafheuvels en Exloo 12,5km.

GPS
RouteInformatie

Deze route begint op het kerkplein naast de Nederlands Hervormde kerk van Odoorn waar voldoende parkeerruimte is.
De huidige Nederlands Hervormde kerk werd in 1857 in gebruik genomen, maar het koor stamt van de Margarethakerk uit de 12e eeuw. Het oude deel, aan de heilige Margaretha gewijde kerk, is nu in gebruik als consistoriekamer en is opgetrokken uit granieten zwerfstenen.
Vanaf het kerkplein lopen we door de buitenwijken van Odoorn naar het open veld van het Zuiderveld en lopen door de open weilanden naar de bossen van het Hunzebos.
In het Hunzebos lopen we over verschillende bospaden en passeren enkele grafheuvels waarna we in het gebied komen van de Kleine Esch. Daarna bereiken we de eerste huizen van Exloo.
Aangekomen bij de Zuideinde, verlaten we direct deze weg weer en lopen via de Zuidereschweg buiten Exloo om en passeren weer een grafheuvel.
Daarna lopen we Exloo weer binnen, lopen via de Hoofdstraat door het centrum van deze gemeente en passeren we de Schaapskooi bij het informatiecentrum van Exloo.
Via de Veldakkersweg verlaten we Exloo en lopen eerst door een open weide vlakte en later door de bossen naar het heide gebied van de Leewal. De Leewal is een glooiing in het landschap ontstaan in een vroegere ijstijd.
We vervolgen de route over zandpaden door een heidelandschap en later door enkele bossen.
We passeren nog enkele zand en heide duinen en bereiken dan de Exloërweg waarna we terug lopen naar Odoorn en komen weer bij het plein naast de Nederlands Hervormde kerk waar we deze route begonnen.

Kerk Odoorn
Hunzebos
Exloo
Schaapskooi
Leewal