Home LAW/Streekpaden/etc. Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Hooghalen: Kamp Westerbork / Melkwegpad 13,5km.

GPS
RouteInformatie

Deze wandeling loopt door de boswachterij Hooghalen, Kamp Westerbork en langs de radiotelescopen van de radiosterrenwacht.
De route begint bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork (Hooghalen, Oosthalen 8).
Vanaf de parkeerplaats lopen we de bossen in en na enkele bospaden passeren we verschillende bosvennen.
Soms wandelen we in de bossen, even later weer langs akkerranden of langs een weiland. Wisselend lopen we hier over graspaden of zandwegen.
We passeren enkele veen/heidegebieden zoals het Zondagsveen of Schattenbergveen. Geruime tijd later komen we langs de uitkijktoren Holmers-Halkenbroek. Hier hebben we een prachtig uitzicht op de omgeving en zien we de eerste schotelantennes.
Als we verder wandelen komen we bij het vroegere Kamp Westerbork en passeren als eerste het nationaal monument, de spoorbaan met de gebogen rails. Binnen het kamp lopen we langs verschillende plekken zoals o.a. de appelplaats met 102.000 stenen, een barak, een treinwagon en de voormalige woning van de kampcommandant.
Overal binnen het kamp staan veel informatieborden en videoschermen met informatie en beeldmateriaal over Kamp Westerbork.
Op hetzelfde terrein, naast het Kamp Westerbork zien we de schotelantennes van de radiotelescopen van de radiosterrenwacht Westerbork. De 14 schotelantennes staan in een lengte van 2,7 kilometer naast elkaar opgesteld. Tien antennes hebben een vaste positie en 4 kunnen over een rails worden verplaatst.
Als we Kamp Westerbork verlaten lopen we naar het Melkwegpad. Vanaf hier begint het Melkwegpad dat onderweg d.m.v. borden informatie geeft over ons zonnestelsel en de daarbij behorende planeten met hun manen. Aan het eind van dit Melkwegpad komen we weer terug bij het beginpunt van deze wandeling.
De route van deze wandeling gaat grotendeels door een stiltegebied omdat de radiotelescopen een luisterfunctie hebben. Borden wijzen ons erop dat de mobiele telefoons moeten worden uitgeschakeld.

Zondagven
Uitkijktoren
Kamp Westerbork
Radiotelescopen
Melkwegpad