Home LAW/Streekpaden Wandelingen Nederland Reizen Buitenland GPS-tracks

Groesbeek: Geopad Nederrijk - Holdeurn 8km.

GPS
Informatie

Dit Geopad Nederrijk begint op de parkeerplaats aan de Zevenheuvelenweg bij de Canadese militaire begraafplaats.
Vanaf de parkeerplaats houden we links aan en lopen over de stille Derdebaan met rechts uitzicht over een heuvelachtig landschap dat 160.000 jaar geleden werd gevormd door een landijsgletser.
Daarna lopen we links over een onverhard pad achter de begraafplaats langs en dalen steil af in een zgn. droogdal waar vroeger smeltwater werd afgevoerd richting de Rijn.
We blijven dit droogdal een stukje volgen in een heuvelachtige omgeving en lopen richting de Duitse grens.
Even later lopen we weer omhoog en hebben een fraai uitzicht over de stuwwalrand richting Kleve en de kerktoren van het dorpje Kranenburg.
Vanaf dit punt is het regelmatig dalen naar een droogdal en daarna weer omhoog naar de top van een door het landijs opgestuwde stuwwal.
In de buurt van Hotel/Restaurant De Holthumsche hof zien we diepe trechtervormige kuilen die zijn ontstaan door leemwinning in de Romeinse tijd. Ook hier lopen we duidelijk door een groot droogdal en even later klimmen we steil omhoog en hebben weer een fraai uitzicht over de heuvelachtige omgeving richting het bekkengebied tussen Groesbeek en Kranenburg dat is gevormd in de laatste ijstijd.
Bij helder weer kan men over de aflopende stuwwalrand bij Kleve duidelijk het Rijndal zien liggen met in de verte de brug over de Rijn bij Emmerich.
Nadat we wederom waren afgedaald in een droogdal klimmen we bij het pad Hooge Klaef weer omhoog en lopen over een stuk van de Airborneroute terug naar de Canadese begraafplaats waar we deze leerzame route begonnen.

Stuwwal
Droogdal
Stuwwal
Stuwwal
Stuwwal


Groesbeek: Geopad Wolfsberg - Mookerheide 10km.

GPS
Informatie

Dit Geopad Wolfsberg begint op de parkeerplaats bij Hotel/Restaurant Wolfsberg aan de Mooksebaan.
Na een aantal bospaden komen we bij de bosvijver De Koepel, deze poel wordt gevoed door kwelwater afkomstig uit de hoger gelegen omgeving.
Na nog een aantal bospaden komen we bij het uitzichtpunt de Keizerskop, vanaf hier hebben we een wijds uitzicht over de door het landijs gevormde dalen richting Groesbeek, Kranenburg, Kleve en het Rijndal.
Even later dalen we af richting het Zevendal en zien we een aantal zwerfstenen. Een infopaneel en plaatjes op de stenen geven meer informatie over deze zwerfstenen. Het Zevendal werd in de laatste ijstijd gevormd door het gletjerijs richting de Maasvlakte.
Via de Papenbergseweg en de Zevendalseweg lopen we over een onverhard pad naar het gebied van de Mookerheide. Links zien we hier het prachtig gelegen Startsedal met verschillende heidevelden.
Na een klaphek hebben we een wijds uitzicht over het stuwwalrelief en de riviervlakte van de Maas. Voor ons ligt de Mookerheide en zien we duidelijke enkele kleine droogdalen, stuwwalranden en in de verte de kerktoren van Cuijk. Hier staat ook een zgn. tijdbalk die ons laat zien in welke tijd de aarde werd gevormd.
Daarna verlaten we dit gebied en komen na de Bisseltsebaan bij een oude leemgroeve De Biessael die is volgelopen met water en even verder bij een oude groeve met een informatiepaneel waarop een dwarsdoorsnede is de zien van de verschillende grondlagen.
Na een aantal bospaden passeren we weer een aantal droogdalen die in de laatste ijstijd dooi- en smeltwater afvoerden richting Groesbeek.
Daarna lopen we via nog wat bospaden terug naar de parkeerplaats op de Wolfsberg waar we deze leerzame wandeling begonnen.

De Koepel
Zwerfsteen
Mookerheide
Tijdbalk
Leemput